Κυριακή 15 Μαΐου 2011

The Historical Mistake of Cannibals <Το Ιστορικό Λάθος των Καννιβάλων>

Γραμμένο προφητικά, το 2004, για τα κυνικά-Αγαπημένα Παιδιά των Αγορών που τους είναι αδιανόητη η Απάντηση των Ρομαντικών.  
Ελληνιστί (jpg αρχεία):  σελ1   σελ2   σελ3   σελ4   σελ5

Written, in 2004, by Alexandros Alieas. This piece was written before the anticipated economic crisis of savage capitalism hit hard. As is evident, the predictions expressed here came true in 2009. Text in english (pdf file, 3 pages)

"ΣΑΛΩΜΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ", ΑΛΙΕΑΣ 19972 σχόλια: